CO CQ là gì?

co cq là gì

Tất cả các ngành có liên quan đến hàng hóa, vật liệu,… xuất, nhập khẩu đi nước ngoài trong hồ sơ xuất trình hải quan đều cần phải có 2 giấy chứng nhận vô cùng quan trọng đó là co và cq. Vậy co cq là gì? Tất cả sẽ được Sắt thép Xây dựng SDT giải đáp trong bài viết ngày hôm nay.

CO CQ là gì, CO là gì, CQ là gì

CO – Certificate of Origin

CO là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, do nhà sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp nhằm mục đích xác nhận nơi sản xuất ra lô hàng hóa, sản phẩm đó.

Hay nói một cách ngắn gọn, mục đích của C/O chính là việc chứng minh hàng hóa có xuất xứ rõ ràng và hoàn toàn hợp pháp về thuế quan và các quy định khác của pháp luật về XNK của hai nước nhập và xuất khẩu.

co là gì

(tài liệu tham khảo)

Việc nắm được nguồn gốc của hàng hóa sẽ giúp chủ hàng nhập khẩu xác định xem lô hàng hóa đó có được hưởng ưu đãi đặc biệt hay không.

Bên cạnh đó, đối với một số mặt hàng, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O sẽ mang tính chất quyết định xem hàng từ nước đó có đủ tiêu chuẩn nhập khẩu vào Việt Nam không.

Nơi cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO

Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ Công thương vẫn là cơ quan có thẩm quyền cấp phát giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O tại Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Công thương cũng đã ủy quyền cho một số cơ quan, tổ chức đảm nhận công việc này. Mỗi cơ quan được cấp một số loại C/O nhất định.

Ví dụ như :

  • Các Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương cấp C/O form D, E, AK …
  • Các Ban quản lý KCX – KCN được Bộ Công thương ủy quyền cấp C/O form D, E, AK…
  • Phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam VCCI cấp C/O form A, B…

Về chứng nhận cũng như thủ tục cấp chứng nhận nguồn gốc hàng hóa tại các văn bản sau:

 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

 Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 của Bộ thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá.

Certificate of Origin

(tài liệu tham khảo)

Nội dung cơ bản trong CO (Certificate of Origin)

Nội dung cơ bản của Certificate of Origin bao gồm những thông tin sau:

  • Loại mẫu CO
  • Tên, địa chỉ công ty xuất khẩu, nhập khẩu
  • Tiêu chí về vận tải
  • Tiêu chí về hàng hóa
  • Tiêu chí về xuất xứ hàng hóa
  • Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước cấp xuất khẩu

Các mẫu CO hiện đang được áp dụng tại Việt Nam

CO form A: Hàng xuất khẩu sang các nước cho Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP.

CO form B: Hàng xuất khẩu sang tất cả các nước, cấp theo quy định xuất xứ không được hưởng ưu đãi.

CO form D: Hàng xuất khẩu sang các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định CEPT.

CO form E: Hàng xuất khẩu sang Trung Quốc hoặc ngược lại và các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN – Trung Quốc (ASEAN + 1).

CO form S: Hàng xuất khẩu sang Lào thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định Việt Nam – Lào.

CO form AK: Hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc hoặc ngược lại và các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN-Hàn Quốc (ASEAN + 2).

CO form AJ: Hàng xuất khẩu sang Nhật Bản hoặc ngược lại và các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN-Nhật Bản (ASEAN + 3).

CO form VJ :Việt nam – Nhật Bản.

CO form GSTP: Hàng xuất khẩu sang các nước tham gia hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu (GSTP) cho Việt Nam hưởng ưu đãi GSTP.

CO form ICO: Cấp cho sản phẩm từ cà phê trồng và thu hoạch tại Việt Nam xuất khẩu sang tất cả các nước theo quy định của Tổ chức cà phê thế giới (ICO).

CO form T: Cấp cho hàng dệt may xuất khẩu sang EU theo hiệp định dệt may Việt Nam-EU.

CO form Mexico: Cấp cho hàng dệt may, giày dép xuất khẩu sang Mexico theo quy định của Mexico.

CO form Venezuela: Cấp cho hàng xuất khẩu sang Venezuela theo quy định của Venezuela.

CO form Peru: Cấp cho hàng giày dép xuất khẩu sang Peru theo quy định của Peru.

CO form AANZ: ASEAN – Australia – New Zealand.

CO form VC: Việt Nam – Chile.

CO form AI :ASEAN – Ấn Độ.

C/Q – Certificate Of Quality

Nếu C/O lại là loại giấy chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc của hàng hóa nhằm chứng minh được hàng hóa của doanh nghiệp đó có xuất xứ rõ ràng thì cq là gì?

CQ là loại giấy tờ xác nhận rằng hàng hóa có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn của nhà sản xuất hay các tiêu chuẩn quốc tế hay không.

Đa số các cơ quan chứng nhận sản phẩm hay các chứng nhận sản phẩm đều được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC Guide 65: 1996

Tuy nhiên trên thực tế, chứng từ CQ này không bắt buộc phải có trong hồ sơ khai hải quan, trừ một số mặt hàng quy định bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên có một số mặt hàng nhập khẩu khi bị yêu cầu về kiểm tra chất lượng hàng hóa thì bắt buộc tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải nộp C/Q trong hồ sơ đăng ký.

cq là gì

(tài liệu tham khảo)

Mục đích của CQ :

Chứng minh hàng hóa đạt chuẩn chất lượng, phù hợp tiêu chuẩn công bố kèm theo hàng hoá.

Việc cấp giấy chứng nhận chất lượng hay C/Q dựa trên một tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể như ISO 9001, ISO 14000,…và cũng dựa trên chính doanh nghiệp sẽ tự xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và nhờ tổ chức đánh giá có năng lực, uy tín cấp giấy chứng nhận.

 Để đảm bảo an toàn, các doanh nghiệp nên xin giấy chứng nhận chất lượng cho toàn bộ sản phẩm, hàng hóa của mình. Việc làm này sẽ giúp gây dựng lòng tin cho khách hàng về chất lượng, hình ảnh cũng như và sự an tâm khi sử dụng sản phẩm của mình, từ đó thúc đẩy lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường hàng hóa.

Các hình thức chứng nhận chất lượng hàng hóa

Chứng nhận chất lượng hàng hóa có hai dạng bao gồm :

+ Chứng nhận tự nguyện: Là hình thức chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức/cá nhân yêu cầu.

+ Chứng nhận bắt buộc: Hình thức chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn được thực hiện do cơ quan quản lý Nhà nước yêu cầu.

Giấy chứng nhận Certificate of Quality

(tài liệu tham khảo)

Nơi cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ

Bộ Công Thương Việt Nam và Phòng Thương mại và công nghệ Việt Nam (VCCI) là 2 cơ quan có quyền cấp giấy chứng nhận chất lượng C/Q. Trong đó, thời gian để được cấp giấy kiểm định chất lượng sản phẩm là từ 3-5 ngày làm việc, riêng đối với các nhóm thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung là khoảng 20 ngày làm việc.

Tất cả tiêu chuẩn chất lượng đã được quy định rõ căn cứ vào nghị định số 20/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy định pháp lý về chứng nhận chất lượng sản phẩm CQ là gì?

Căn cứ theo Luật chất lượng sản phẩm và Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thì có 2 dạng chứng nhận là chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy liên quan đến việc chứng nhận chất lượng sản phẩm. Cụ thể là:

Chứng nhận hợp chuẩn

Đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Được thực hiện theo thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp. Xét về nguyên tắc, chứng nhận này là hành động tự nguyện.

Mục đích :

+ Chứng nhận hợp chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài.

+ Đánh giá sự phù hợp phải quy định đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý cụ thể có thể đánh giá được bằng các phương pháp và phương tiện hiện có ở trong nước hoặc nước ngoài.

Chứng nhận hợp quy

Đánh giá và xác nhận mức độ phù hợp của hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với quy chuẩn kỹ thuật.

Chứng nhận hợp quy được thực hiện bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường thuộc đối tượng quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Xét về nguyên tắc, chứng nhận này là thực hiện bắt buộc theo yêu cầu quản lý nhà nước.

Quy chuẩn kỹ thuật dùng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn k.

Quy định pháp lý về chứng nhận chất lượng sản phẩm CQ là gì?

Dịch vụ xin giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu

Ngày nay, để giúp mọi người có thể nhanh chóng nhận được giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ mà vẫn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật đề ra thì các bạn có thể tham khảo quy trình dưới đây:

Bước 1: Khảo sát sơ bộ tính pháp lý của các giấy tờ khách hàng hiện có.

Bước 2: Tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan đến việc làm thủ tục, hồ sơ xin giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, sản phẩm hợp chuẩn/hợp quy bao gồm:

+ Phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp của các yêu cầu do khách hàng đề xuất.

+ Tư vấn các thủ tục cần làm khi thực hiện xin giấy chứng nhận chất lượng.

+ Tư vấn chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết để làm Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, sản phẩm

+ Tư vấn về các vấn đề có liên quan khác.

Bước 3: Ký hợp đồng với khách hàng.

Bước 4: Xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, sản phẩm cho khách hàng.

​Bước 5: Hỗ trợ tiếp đón đoàn thẩm định.

Bước 6: Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thông thường thì thời gian và quy trình thực hiện kéo dài tối đa 15 ngày làm việc.

co/cq là gì

(tài liệu tham khảo)

Với những thông tin hữu ích về co và cq là gì và những nội dung quan trọng cần có khi chuẩn bị giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, xuất xứ hàng hóa sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn cũng như chuẩn bị giấy tờ liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa được suôn sẻ và nhanh chóng hơn.

Chúc các bạn thành công sau khi tìm thông tin về co cq là gì trong bài viết này nhé!

Bình luận

0889 131 688