Thép I 250

Quy cách : Thép I 250 x 125 x 6

Chiều dài cây tiêu chuẩn : 12m

Chiều dày thân (bụng) : 6.0mm

Trọng lượng : 355.2 Kg/Cây 12m

Tiêu chuẩn : JIS G3101, SS400

Đơn giá : 11,000 VNĐ (Liên hệ để có giá tốt hơn)

(Nhận cắt sắt thép theo yêu cầu khách hàng)

0888 184 486
0889 131 688
0889 811 486
0888 820 488
Gọi KD 1
Gọi KD 2
Gọi KD 3
Gọi KD 4